Bitterli, Urs: Vadak és"civilizáltak". Az európai-tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete (Budapest, 1982)

Amióta - a felfedezőutak nyomán - érintkezés létesült Európa és a töb­bi földrész között, nemcsak a többi kontinens, hanem Európa életét is átformálta az érintkezés számtalan gazdasági, politikai, kulturális és szellemi következménye. Igen nagy irodalma van a gyarmatosítás gazda­ság- és politikatörténetének. Urs Bit­­terli - az egyoldalúság kockázatát is vállalva - főként a kulturális, szellemi hatásokról ír. A svájci kultúrtörté­­nész minden eddigi feldolgozásnál mélyebben ábrázolja a kontinensek érintkezésének kétirányúságát is. Nemcsak arról ad számot, milyen nyomorító volt Európa hatása a mai „harmadik világra”, hanem arról is, hogy milyen szellemi-erkölcsi folya­matok zajlottak le magában Európá­ban a gyarmatosítás hatására. Külö­nösen gazdag a könyvnek az európai felvilágosodás főműveit elemző része, de az érintkezés látványosabb csomó­pontjai is életre kelnek a könyv lap­jain - a hajózás technikájától a tér­képészetig, az észak-amerikai indiá­noktól a távol-keleti hittérítőkig ... Gondolat

Next