Bjerre, Jens: Vad Új-Guinea - Világjárók 88. (Budapest, 1973)

JENS BJERRE: Vad Üj-Guinea A Világjárók sorozatban megjelent két nagy sikerű könyv: Az utolsó kannibálok és a Kalahari szerzője ezúttal Űj-Guinea nagyrészt még fel­táratlan keleti részének hegyei közé viszi el az olvasót. Bjerrének mindig sikerül meleg, emberi kapcsolatot kialakítania az őslakossággal, mely itt, Új-Guineán sok esetben az utóbbi évtizedekben találkozott először fehér emberek­kel. A szerző egyesíti magában a gondos néprajzi kutató, a történész és a bátor felfedező erényeit, aki nem riad vissza a nehézségektől, az ismeretlentől és a szokatlantól. Együtt él a kőkori fokon álló embe­rekkel, meglátogatja őket kunyhóik­ban, részt vesz az ünnepeiken. Így azután megnyeri bizalmukat és be­tekinthet mindennapi életükbe, meg­ismeri kultúrájukat. Az öregek szí­vesen elmondják neki a képzeletvi­lágukat, félelmeiket és életerejüket tükröző meséket, mondákat. Az írásban és a kitűnő fényképeken áb­rázolt kultikus szertartások, telepü­lések és temetkezési helyek nagy részét fehér ember eddig még nem látta. Egy félelmekkel és szorongások­kal teli, európai szemmel nézve bar­bár és mégis nagyon ismerős, mert mélyen emberi világot: az ember ős­korát fedezzük fel és éljük újra eb­ben a könyvben. Egyedülálló, tudományos értékű tapasztalatait Bjerre olvasmányos, könnyed stílusban - akár egy ripor­tot, úgy adja elő. Mintegy 50 színes és fekete-fehér fotó illusztrálja az írottakat.

Next