Blavatszkij, V. - Koselenko, G.: Vízalatti régészet - Gondolattár 28. (Budapest, 1966)

Blavatszkij—Koselenko VÍZALATTI RÉGÉSZET A vízalatti régészet fiatal tudományág, a szárazföldi régészet leánya, s annak ta­pasztalatai segítik fejlődé­sét A két szovjet szerző meg­bízható alapossággal dol­gozza fel a kutatás módsze­reit, elért eredményeit és ismerteti a technikai segéd­eszközöket. A vízalatti régé­szet hatalmas lehetőségei közé tartoznak a víz alá került ókori városok felku­tatása, elsüllyedt hajóknak és berendezéseinek feltárá­sa. Ez a tudományág egyedi és véletlen leletek felbuk­kanásával indult, de ma már tervszerű kutató mun­ka folyik a Földközi-tenger és a Fekete-tenger partjai­nál. A kis kötetet minden bi­zonnyal örömmel fogadják olvasóink, akik eddig is nagy érdeklődéssel kísérték a régészek munkáit és ered­ményeit. GONDOLAT

Next