Blond, Georges - Blond, Germaine: Évezredek asztalánál. Táplálkozásunk története (Budapest, 1971)

Georges és Germaine Blond ÉVEZREDEK ASZTALÁNÁL A kalandvágy, a találékonyság, az éhség és a kísérletezőkedv együttesen formálták táplálkozásunk és az ét­rendek kialakulásának történetét, civilizációnknak ezt az érdekes és él­vezetes fejezetét. Szerepe volt ebben a fejlődésben a természettel folyta­tott harcnak, az érdekes találmá­nyoknak és felfedezéseknek, a hábo­rúknak és a kisstílű intrikáknak éppúgy, mint az egyes népek viszon­tagságos sorsának és a furcsa véletle­neknek. • Kiadványunk szövegben és képekben ismerteti meg olvasóink­kal az ősember kásáját, a spártaiak nem túlságosan kívánatos fekete „löttyét”, majd Trimalchio lakomá­jának fogásait és a Napkirály fényűző udvarát és konyháját. Végül egy kis ízelítőt adunk a modern, nemzetközi konyha specialitásaiból is. • A te­hetséges szerzőpár azonban nem az ínyencek könyvét írta meg. Szóra­koztató és egyben új tanulságokra, összefüggésekre utaló olvasmány is ez a mű, és felhívja korunk emberé­nek figyelmét arra, hogy táplálko­zásának ésszerű megoldása az embe­riség nagy és sürgős feladatai közé tartozik. GONDOLAT

Next