Bognár László: Ásványhatározó [Bognár] (Budapest, 1987)

Az élettelen természet ezernyi csodája közül is a leglátványosabbat az ásványvi­lág kínálja: barlangok falát borító hófe­hér gipsz-,,virágok”, alpesi hasadékok csillogó hegyikristályai, közönséges fe­kete bazaltsziklák üregeiben megbúvó áttetsző zeolittűk szépségükkel a laikus figyelmét is magukra vonják. Az esztéti­kumon túl azonban az ásványvilág igazi vonzereje titokzatosságában rejlik! Ki ne tűnődött volna el egy marék Duna­­homok láttán: vajon mit is mesélhetne a sok napfényben csillámló ásványszem­cse; honnan jöttek, hogyan keletkeztek, s egyáltalán miből, milyen kémiai ele­mekből állnak ... Bognár László ásványhatározója min­denki számára használható kulcsot kínál a titkokhoz, közérthető nyelven - mind­össze a legegyszerűbb fizikai és kémiai alapismereteket feltételezve - megismer­tet az ásványok képződési folyamatai­val, legfontosabb alaktani, fizikai tulaj­donságaival, rendszerezésük alapelvei­vel, valamint a korszerű ásványhatáro­zás módszereivel. A 240 ásvány- és ásványcsoport rajza és színes fotója, valamint a meghatározás szempontjából lényeges tulajdonságok táblázatos összefoglalása lehetővé teszi, hogy a vasárnapi túra során talált vagy a családi vitrinben régóta őrzött ásvány­példányt pontosan azonosíthassuk.

Next