Braunbek, Werner: Mindenki fizikája - A természet világa (Budapest, 1958)

Werner Braunbek: MINDENKI FIZIKÁJA Eízel a kötettel a Gondolat Kiadó új sorozatának egyik köte­tét tartja kezében az olvasó. „A Természet Világa” sorozat kereté­ben — a Természettudományi Társulat hagyományait követve — olyan könyveket jelentet meg a kiadó, amelyek a legmodernebb eredmények figyelembevételével nyújtanak összefoglaló képet a /természettudományok egy-egy ágá­ról a mai olvasó számára. E kötet szerzője Werner Braun­bek, a thübingeni egyetem fizika­professzora, a Kosmos folyóiratból ismert jeles népszerűsítő író. Műve, a ,.Mindenki fizikája” módszeres, jól rendszerezett áttekintést nyújt az alapfogalmaktól kezdve egészen a modern fizika aktuális problé­máiig. Magasszínvonalú fejtegeté­seiből hiányoznak a népszerű, meg­kapó hasonlatok, de különösebb előképzettség nélkül is könnyűszer­rel követhető, mert minden fogal­mat világosan megmagyaráz. íly­­’ .«lódon a kötet — mint kitűnő kézikönyv — bizonyára különösen meg fogja nyerni az olvasók tet­szését. GONDOLAT KÖNYVKIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom