Braunbek, Werner: Út a határtalanba. Fizikai ismereteink kialakulásáról (Budapest, 1964)

Werner Braunbek ÚT A HATÁRTALANBA Werner Braunbek neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt. Művei magas példány­számban jelentek meg s rövid idő alatt elfogytak. Szerzőjük 1901-ben, a szászországi Baut­­zenban született. Egyetemi tanulmányait 1923-ban fejezi be, s 1925-ben, a stuttgarti Technische Hochschule-n avat­ják doktorrá. 1926-ban meg­szerzi a magántanári képesí­tést. 1932-ben a tübingeni egyetem elméleti fizika tan­székének nyilvános rendkívüli tanárává nevezik ki, 1959 óta pedig ugyanitt egyetemi nyil­vános rendes tanár. — Az elmé­leti fizika művelésén kívül W. Braunbek másik fő feladatá­nak a tudományok, s ezen belül a fizika tudományának népszerűsítését tartja. Köny­vein kívül újságokban, folyó­iratokban jelennek meg cikkei, s a rádióban is gyakran tart ismeretterjesztő előadásokat. GONDOLAT

Next