Brett, Michael - Forman, Werner: A mórok. Az iszlám Nyugaton (Budapest, 1985)

711-ben arab seregek özönlöttek keresztül a Gibraltári-szoroson, s ezzel kezdetét vette Spanyolország muszlim megszállása. A félsziget csak 1492-ben szabadult fel, amikor a keresztény királyok az utolsó mórokat is kiverték Granadából. Az iszlám Észak-Afrikában és az Ibér-félszigeten több mint ötszáz évig uralkodott. Az iszlám vallás és kultúra rendkívüli erejének és szívósságának titka abban rejlett, hogy képviselői rendíthetetlen meggyőződéssel vallották: hitük és szokásaik felette állnak az összes többinek. Költészetük fénye, kerámiamüvészetük és fémművességük művészi tökélye, de legfőképpen csodálatos és páratlan építőművészetük egy olyan kultúra hagyományait idézi, amelynek ma is óriási a hatása ezeken a területeken. Michael Brett felidézi a nagy dinasztiák és birodalmaik felemelkedését, lehanyatlását, bemutatja, milyen volt az emberek mindennapi élete, s arról is szól, hogy mit köszönhet nekik az asztronómia, a filozófia, a természettudomány. A 13. századig mindeme területeken jóval az európai társadalmak előtt jártak, és a modern ismeretek alapjait jelentős mértékig ők rakták le. A szerző bepillantást nyújt az arab gondolkodásba, a muszlim társadalom bonyolult szövetét is megvilágítja. A leírást Werner Forman evokatív fotográfiái teszik szemléletessé, elénk varázsolván a táj megejtő szépségét és a mór művészet csodálatos alkotásait. A borítón (elöl): a granadai Alhambra Oroszlán-udvara, mely a naszrida uralkodóház idején, a 14. században épült. A hátsó borítón: Nyolcszögü stukkócserép, melynek közepét nyugati küß írás díszíti. Feltehetőleg Toledóban készült a 13. vagy a 14. században.

Next