Breuer János (szerk.): Kodály-mérleg, 1982. Tanulmányok (Budapest, 1982)

Antológiánk Kodály Zoltán születésé­nek 100. évfordulójára készült. Miért „mérleg” tehát? Mert ahhoz, hogy Ko­dály ne szoborként magasodjék utókora előtt, az eddiginél igazabb, tartalmasabb és teljesebb Kodály-kultúra létrehozá­sáért érdemes a múlt mennél több és mennél több fajta véleményét megismer­nünk. Kodály hatásának, hatósugará­nak felmutatásakor érdemes és szüksé­ges érzékeltetnünk e hatás külső és ben­ső korlátáit is, hogy személyét és művét méltóképp helyezhessük el térben és idő­ben, hogy igazi nagyságát többdimen­ziósán ábrázolhassuk. Minthogy a jelen­ség mégis oly közeli - gyűjteményünk időközi mérleg, nem a végső számadás igényével született. A szerkesztő és a ki­adó azonban abban a reményben nyújt­ja át a magyar művelődéstörténet iránt érdeklődő olvasóknak ezt a kötetet, hogy némely ponton majd árnyaltabbá, plasztikusabbá teheti Kodály-képünket. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom