Broby-Johansen, Rudolf: Az öltözködés története (Budapest, 1969)

A neves dán műtörténész, akinek már magyar nyelven is megjelent EMBER ÉS MŰVÉSZET című kötete, világ­szerte nagy sikert aratott divattörté­neti művével. A szerző igen szelle­mesen, és eredeti módon, ugyanakkor rendszerező igénnyel végigkíséri az öltözködés történetét a legősibb idők­től egészen napjainkig. Mindig az adott kor kultúrtörténetébe ágyazva, a társadalom életének és művészeté­nek fejlődésével összefüggésben vizs­gálja a ruházkodás változásait. Igen sok, a kosztümtervezők számára is sokatmondó rajz és számos művészi reprodukció kíséri a szöveget. Kitűnő, a témába vágó „kislexikon” zárja a kötetet. Gondolat

Next