Bubnoff, Serge v. et al.: A Föld és fejlődéstörténete (Budapest, 1975)

Számos, világviszonylatban is kiváló tudós és szakember munkájának eredményét foglalja össze a Föld és fejlődéstörténete című könyvünk. Tartalma kiterjed a föld­­tudományok minden területére. Bemu­tatja a Föld keletkezéséről, belsejében és felszínén lefolyó változásokról szóló el­méleteket. Megismertet a Földet felépítő ásványokkal, kőzetekkel, az ezekből ki­alakuló rétegekkel, a rétegekből felépülő hegységekkel és történetükkel. E törté­nelem lapjairól leolvashatjuk az élő szer­vezetek fejlődését az első életnyomoktól az Ember megjelenéséig. Külön fejezetek tárgyalják az izotópgeológiát, a haszno­sítható ásványi anyagok földtanát, a mér­nökgeológiát és a földtan egyéb ágait. A könyv egyik legértékesebb fejezete: a földtani ABC. A címszavak alatt rövid, tömör fogalmazásban ismerjük meg a földtanra vonatkozó meghatározásokat. A szöveg megértését számos ábra, táblá­zat és kép könnyíti meg. GONDOLAT

Next