Budín, Stanislav: Egy úr az admiralitásról (Budapest, 1969)

Stanislav Budin: Egy úr az admiralitásról Az évszázad egyik eredeti és zseniális politikusa volt Winston Churchill, az angol konzervatív párti államférfi, a brit imperializmus legkiemelkedőbb képviselője. A róla szóló életrajzi ri­port egyéniségének és tevékenységének elemzése és értékelése mellett kortör­téneti adalékokat is ad, és bepillantást enged az első, de különösen a második világháború bonyolult diplomáciai és hadászati eseményeibe. A szerző nagy gondot fordít az angol-szovjet, vala­mint az angol-amerikai viszony ala­kulásának vizsgálatára. A kötet izgal­mas, érdekes olvasmány, hisz Churchill élete, kapcsolatai igen szorosan fűződ­nek a százmilliók sorsát alakító leg­újabb kori történelem harcaihoz. Gondolat

Next