Budín, Stanislav: Egy úr az admiralitásról. 2. kiadás (Budapest, 1970)

Stanislav Budin: Ára: 15-Ft Egy úr az admiralitásról c. kötet 2. kiadásához Az évszázad egyik eredeti és zseni­ális politikusa volt Winston Chur­chill, az angol konzervatív párti államférfi, a brit imperializmus leg­kiemelkedőbb képviselője. A róla szóló életrajzi riport egyéniségének és tevékenységének elemzése és ér­tékelése mellett kortörténeti adalé­kokat is ad, és bepillantást enged az első, de különösen a második világháború bonyolult diplomáciai és hadászati eseményeibe. A szerző nagy gondot fordít az angol-szovjet, alamint az angol-amerikai viszony akulásának vizsgálatára. A kötet galmas, érdekes olvasmány, hisz hurchill élete, kapcsolatai igen :orosan fűződnek a százmilliók jrsát alakító legújabb kori törté­­íelem harcaihoz.

Next