Centkiewicz, Alina - Centkiewicz, Czeslaw: A könyörtelen Északi-sark - Világjárók 94. (Budapest, 1973)

Hányszor indult el William Barents Hollandiából a távol-keleti átjáró megtalá­lására? — Hogyan tették ki Hudson kapi­tányt matrózai egy lélekvesztöben azon a tengerrészen, amelyet ma Hudson-öbölnek neveznek? — Hogyan vendégelte meg dr. Kané, ez a nyiszlett kis ember s ugyan­akkor a legnagyobb tengerészek és fel­fedezők egyike az eszkimókat hajója fedél­zetén? — Mikor szorult be a Polaris a jég közé és mikor szabadult ki onnan ? — Miért küldte Őfelsége expedíciójának parancs­noka az admiralitásnak azt a sürgönyt, hogy az Északi-sark elérhetetlen? — Hová rendelte fölfedező útra a mindenható sajtó­király — néhány évvel azután, hogy meg­szervezte Stanley útját dr. Livingstone föl­kutatására — George De Long főhadna­gyot? — Ki adta ki a büszke jelszót: „Minden hidat föl kell égetni magunk mögött!”? — Milyen körülmények között engedte át Savoya büszke hercege a sark­hódítás remélt dicsőségét egy szerény alá­rendeltjének? — Mint találták meg a jégbe fagyott léghajós sarkkutatókat három év­tizeddel szerencsétlen kísérletük után? — Ki volt az a szenvedélyes amerikánus, aki először állt az északi szélesség 90°-án és vajon valóban ő állt-e ott legelőször? — S ki volt az a nagy norvég, akinek a Déli­sark fölfedezése csak kis kitérő volt, mert igazi és ohhatatlan szerelme csakis a messzi északhoz fűzte ? — Hogyan érték el a sarkot jégen, levegőben s a jég alatt? Minderre és számos egyéb kérdésre vála­szol ez a könyv, amely az emberi tudásvágy, áldozatkészség egyik nagy dokumentumát, az Északi-sarkvidék meghódításának és megismerésének több évszázados esemé­nyeit beszéli el történelmi hűséggel és regé­nyes formában. GON DOLAT

Next