Ceram, C. W.: Az első amerikai. Az észak-amerikai régészet regénye (Budapest, 1979)

C. W. Ceram Az első amerikai A szerzőnek eddig két könyve jelent meg magyarul, A régészet regénye és A hettiták regé­nye, s mindkettő nagy sikert aratott. Leg­újabb műve, Az első amerikai Észak-Ameri­­ka régészetével foglalkozik, az ősi indián kultúrákat ismerteti. Ellentétben a látványos mexikói és perui magaskultúrákkal, amelyeknek bőséges iro­dalma van, az észak-amerikai korai indián kultúrákról alig olvashatunk magyar nyel­ven. Pedig Észak-Amerika régészete hallat­lanul sok érdekességet tartogat számunkra. Alig ismeretes például, hogy a prehisztori­­kus Észak-Amerikában is emeltek pirami­sokat; e földépítmények alapterülete az egyiptomi piramisokéhoz mérhető, csak sokkal több — sok ezer — van belőlük; hogy egyes vidékeken hatalmas, több száz méteres, állat alakú fóldsáncok húzódnak, amelyekhez hasonlót még sehol a világon nem találtak; hogy az Egyesült Államok délnyugati területein a 16. században meg­jelenő spanyolok négy-ötemeletes házakat pillantottak meg, amelyekben indiánok százai éltek; hogy olyan, emberkéz alkotta eszközöket találtak Észak-Amerikában, amelyeknek korát egyes kutatók 30 000 évesre becsülik. Ceram segít eloszlatni azt a köztudatban élő téves elképzelést, hogy Észak-Amerika

Next

/
Oldalképek
Tartalom