Childe, Vere Gordon: A civilizáció bölcsője - Studium Könyvek 11. (Budapest, 1959)

V. Gordon Chi Ide \ A CIVILIZÁCIÓ BÖLCSŐJE 4 Jv nemrég elhunyt kiváló angol őstörténész e könyvében rövi­den és érdekfeszítően össze­foglalja azt az utat, amelyet az ember emberréválásától az ókori civilizáció bukásáig megtett. Fő figyelmét a korai (neolit, réz- és bronzkori, valamint kora vaskori) civi­lizációs központok kialakulá­sának előzményeire, körül­ményeire, és sorsuk alakulá­sára fordítja. Mezopotámia, a Nílus és az Indus völgye, majd Kína, Fönicia és Görög­ország —ezek azok a területek, ahol az ember először rendez­kedett be mesterséges kör­nyezetben —■ városok falai közt. E központokban felta­lálják az írást, kialakulnak a kézműves iparágak, papi vagy világi tudósok nemzedékei lerakják a tudományok alap­jait. Belső ellentmondások és külső támadások lohasztják ugyan a civilizáció lángját, de a kereskedelem és a nemzet­közi kapcsolatok messze föld­re elterjesztik az egyszer már megszerzett tudást és tapasz­talatot. A mediterrán meden­cében ebből alakul ki a helle­nisztikus civilizáció, amely az akkor ismert Föld egyik felét magában foglalja, másik felé­vel pedig kapcsolatban áll. Childe a marxizmus

Next