Csillagászati Évkönyv az 1952. évre (Budapest, 1952)

CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV AZ 1952. ÉVRE Tartalomjegyzékből: Ambarcumjan: Csillagtársulások és a csillagok ke= letkezése. — Diskant: A kozmikus sugarak eredete. — A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Csillagászati Tanácsának közleménye az IÁIT Vili. kongresszusának összehívásáról. —Detre László: Az’üstökösök fizikája. — Dezső Lóránt: A Nap és földi hatásai KIADJA: A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Next