Csillagászati Évkönyv az 1958. évre (Budapest, 1958)

le.sor ГЛ RTALOMJ EGYZÉKHŐL: ------------------------------------­Kulin György: A mesterséges holdak Béli Béla: A Nemzetközi Geofizikai Év Kulin György: A Mars megfigyelése az 1956-os nagy oppozícióban ifj Bariba Lajos: A magyar csillagászat történetéből GON D О 1 AT

Next