Czeizing Lajos - D. Fehér Zsuzsa: Művészek (Budapest, 1963)

CZEIZING —FEHÉR MŰVÉSZEK Alig akad művészbarát, s alig van rajongója a szép mesterségeknek, akit szen­vedélyesen ne érdekelne ma­ga az ember, a művek alko­tója. Ez a könyv a XX. század új művészetének eszközével, a fotóval, portré és zsáner­­fényképekkel igyekszik em­beri közelségbe hozni a ma­gyar képzőművészet nagy mestereit. Az otthoni kör­nyezetbe, a műterem meghitt atmoszférájába belehasított a fotolámpa fénye, anélkül, hogy ezáltal az ábrázolás mesterkélt, beállított lenne. Megleste a művészeket mun­ka közben, új ötletek szüle­tése idején. A művészi tevé­kenységen keresztül közelíti meg egyéniségüket, a mű­vekben kibontakozó portré kiegészítését vállalja. A művészettörténész kísé­rőszövege pedig arra vállal­kozik, hogy a szó eszközével hozza még közelebb hozzánk nagy mestereinket, feltárva művészi kibontakozásukat, vajúdásos, küzdelmes életpá­lyájukat, elemezve sajátos, egyéni alkotómódszereiket, egy-két jellemző megjegy­zéssel kulcsot adva egyéni­ségükhöz. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom