Dienes Pál: Valóság és matematika. Betekintés a matematika fogalomrendszerébe (Budapest, 1963)

Next