Diószegi István: Két világháború árnyékában. Nemzetközi kapcsolatok története 1919-1939 (Budapest, 1974)

Régi hiányt pótol Diószegi István új könyve. A két világháború közötti időszak nemzetközi politikájáról magyar szerző tollából eddig még nem jelent meg össze­foglalás, a régebbi fordítások pedig már antikvár könyvritkaságok. Diószegi István a diplomáciatörténet ismert művelője. Pár esztendővel ezelőtt jelent meg Klasszikus diplomácia - modern hatalmi politika c. munkája, amely a francia forradalomtól az első világháború végéig dolgozta fel a nemzetközi kapcsolatok történetét. Mosta­ni munkájában biztos kézzel vezeti végig az olvasót a világtörténet két válságos évtizedén. A kronológia rendjét követve úgy érinti a nemzetközi politika valameny­­nyi állomását, hogy lehetőséget nyújt a lényeges csomópontok alapos szemrevé­­telére. így a korszak kezdetén az első világháború következményeit jelző szerző­désekre, konfliktusokra és kompromisz­­szumokra, a 30-as években a második világháború kirobbanásához vezető nagy nemzetközi krízisekre. A közelmúltban történő utazása során a szerző azonban nem csupán az egykori menetrendet rekonstruálja, hanem a külpolitikai menet­irányt meghatározó tényezők bonyolult szövevényét is felfejti. A hagyományos diplomáciatörténet módszerétől eltérően a gazdasági felkészültségre, a belpolitikai berendezkedésre és az ideológiai elkötele­zettségre is figyelmet fordít. Különös gonddal vizsgálja a nacionalizmus és az internacionalizmus külpolitikai jelentke­zésformáit. A szerző a leíró és elemző részeket logikus, szuggesztív szerkezetbe foglalja. A kötethez csatolt irodalomjegy­zékkel a további tájékozódáshoz is útba­igazítást nyújt. GONDOLAT

Next