Diószegi István: Klasszikus diplomácia. Modern hatalmi politika (Budapest, 1967)

Diószegi István KLASSZIKUS DIPLOMÁCIA - MODERN HATALMI POLITIKA A nemzetközi érintkezés egyik módja, a diplomácia mindig nagyon érdekelte az em­bereket. Diószegi István a francia forrada­lomtól az első világháború végéig dolgozta fel a diplomácia történetét. Ez a másfél évszázad - a feudalizmus felbomlását kö­vető időszak - igen izgalmas periódusa az európai, illetve a világtörténelemnek. Ek­kor indultak meg azok a nagyhatalmi ver­sengések, amelyek a XX. században végül is az első nagy imperialista világháborúba tor­kolltak. A szerző világos rendet teremt a rendkívül szövevényes külpolitikai esemé­nyek között, megismerteti az olvasóval az események mozgató rugóit, összefüggéseit és feltárja a diplomáciai akciók mögött rejlő gazdasági és társadalmi erőket. GONDOLAT

Next