Disselhoff, Hans Dietrich: Varázskövek az inkák földjén. Régészeti kutatóutak Peruban (Budapest, 1972)

VARÁZSKÖVEK AZ INKÁK FÖLDJÉN H. D. Disselhoff, akinek nevét szakmai körökben jól ismerik, ebben a könyvé­ben az 1965/1966-ban Peruban végzett régészeti kutatásairól számol be, mind tárgyában, mind helyszínében változa­tos útirajz formájában. Először Peru déli részén, Arequipa és Corire környé­kén végez ásatásokat, és igen régi, még az inka birodalom előtt fennállott kul­túrák emlékeit tárja fel több szakasz­ban. Majd az ország ellenkező végébe, az észak-perui Vicúsba megy, és az ottani rendkívüli mélységű temetkezőhelyet ku­tatja át kísérőjével, Wurster építészmér- I nőkkel. Egyik legérdekesebb fejezete a kötetnek Wurster mérnök önálló beszámolója az Andokban fekvő Pajaténről, az ősi rom­városról, amelynek különös, kör alap­rajzú, művészi térhatású épületeit isme­retlen nép emelte. A Peru különböző részein végzett ku­tatásokról szóló, közvetlen hangú be­számoló nemcsak rég letűnt kultúrák igen érdekes emlékeivel, hanem a távo­li ország változatos tájaival is megis­merteti az olvasót. I . S V. : ' GONDOLAT H. D. D1SSELHOFF

Next