Dolmányos István (szerk.): Orosz forradalmárok a XIX. században - Európai antológia. A XIX. századi Oroszország (Budapest, 1970)

Dolmányos István OROSZ FORRADALMÁ­ROK A XIX. SZÁZADBAN 1825 decemberében a cár­hoz hű csapatok leverték a dekabristák felkelését, s a népek börtönének nevezett birodalomban tovább nyo­­morgott a nép, s akasztófa várt az elégedetlenekre. Az ő küzdelmük dokumentu­maiból állított össze egy kötetre valót az ismert tör­ténész, Dolmányos István. Levelek és naplók, kiáltvá­nyok és periratok, újság­cikkek és könyvrészletek követik egymást. Szerzőik között vannak a legkivá­lóbb forradalmi demokra­ták, Herzen, Belinszkij,Cser­­nisevszkij és Dobroljubov, a legkiválóbb narodnyikok, Bakunyin, Kropotkin és a forradalmi marxisták út­törője, Plehanov. írásaik hősi küzdelmük hiteles és maradandó dokumentumai. GONDOLAT

Next