Duclos, Jacques: Harcaim, emlékeim 1910-1945 (Budapest, 1974)

A 20. s%á%ad elején a Pireneusokbái, a spanyol-francia határ szomszédságá­ból, elindult eg) fiatalember, hogy 16 éves fejjel nekivágjon a „fény városá­ba” vivő útnak, amely úgy vonzotta, akár a lepkét a gázláng. A „fény vá­rosa” Párizs volt, a fiatalember pedig Jacques Duc los... Es a megtett út a 20. század hat évtizedének vérziva­taros korszakain át a fény felé törő ember útja lett. Duclos a francia és a nemzetközi munkásmozgalom kima-

Next