Einstein, Albert: A speciális és általános relativitás elmélete. 4. kiadás (Budapest, 1973)

Next