Forbáth Róbert: Vegyészet a háztartásban. 2., átdolgozott kiadás (Budapest, 1963)

Next