Frege, Gottlob: Logika, szemantika, matematika. Váloatott tanulmányok (Budapest, 1980)

Gottlob Frege (1848—1925) a modern szimbolikus (matematikai) logika megte­remtője. Munkássága úttörő jelentőségű a matematika megalapozása és korszerű filozófiája szempontjából is. Műveinek tudományos hatása főleg az utolsó há­rom évtizedben bontakozott ki. Nap­jainkban főleg a szemantikai és a nyelv­filozófiai kutatások merítenek eszméiből és fejlesztik tovább a modern tudomány­­elmélet szempontjából fölbecsülhetetlen értékű örökségét. A kötetbe foglalt tanulmányok az életmű három alapvető komponensét mutatják be: a szimbolikus logika, a szemantika és a matematika megalapozását. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, a beve­zetést, az utóhangot és a kommentáro­kat írta: Rúzsa Imre.

Next