Freud Róbert (szerk.): Nagy pillanatok a matematika történetében (Budapest, 1981)

A könyvben matematikai kalandozásokra hívjuk meg az Olvasót; a matematika tör­ténetének néhány jelentős ál­lomását, izgalmas felfedezését szeretnénk bemutatni. Né­mely fejezet kissé hosszúra nyúlt „pillanatot” ábrázol, egy-egy témakör születésének, fejlődésének évtizedeit, oly­kor évszázadait. Korántsem akarunk azonban szisztema­tikus matematikatörténeti tár­gyalást adni, a történeti hát­térbe ágyazva a „főszereplő” maga a matematika, annak szüntelen változása, fejlődé­se, diadalmas térhódítása, ne­vezetes megoldott és megol­datlan problémái.

Next