Fügedi Erik (szerk.): Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról (Budapest, 1986)

A kötetben az olvasó tizenhárom tanul­mányt talál múltunk 1000-1526 közötti időszaka művelődéstörténetének tárgykö­réből. I. István - és vele együtt meg négy férfi - szentté avatásáról, László király jel­lemzéséről, középkori iskolázásunkról, an­nak eredményeként megjelenő „értelmi­ségünkről”, de ezektől messze eső témák­ról is, mint amilyen a fennmaradt főúri síremlékek „vallomása”, a plébánia-háló­zat és faluszcrvezct közötti összefüggés, vagy például a hitélet olyan jelenségeiről, mint amilyen a szent vér tisztelete és a ké­sőbbi felfedező expedíciókkal felérő jeru­­zsálemi zarándoklat. A tanulmányok ki­indulópontja is különböző: szövegeket hasonlítanak össze, művészeti, zenei emlé­keink egy-egy csoportját gyűjtik egybe és értékelik, s még az sem meglepő, hogy egy parányi üvegdarab eredetét és díszítését véve alapul II. András királyunk keresztes hadjáratának háttere bontakozik ki. De akár szentről, akár királyról, főúrról vagy falusi emberekről, esetleg kolduló barátról van is szó, akár nyelvészeti vagy régészeti a megközelítés módja, minden esetben a mi elődeink szellemi élete, gondolko­dása, magatartása bontakozik ki a kötet lapjain.

Next

/
Oldalképek
Tartalom