Gábori Miklós: Régészeti kalandozások - Világjárók 69. (Budapest, 1969)

GÁBORI MIKLÓS RÉGÉSZETI KALANDOZÁSOK E könyv műfaját nem könnyű meghatározni. Átmenet az út­leírás és a régészeti ismeret­­terjesztés között. Úti kalandok és a tudományos kutatómun­ka élményszerű leírása. Szerzője neves archeológus, aki olyan helyekre vezet el, melyek az olvasó és utazó kö­zönség előtt többnyire isme­retlenek. A belső-ázsiai Sza­­ján-hegységben élő vadász­népnél tett utazása önmagá­ban különleges, tudományos érdekesség, őskori néprajz a mában. Mongólia lámakolos­torai, Karakoram, a Gobi­­sivatagban végzett kutatások története, a kínai ősemberle­letek, Sanghaj vagy a Gyöngy folyó élete, szintén távoli vi­lágokkal és ősi múltjukkal is­mertet meg. Franciaország­ban sem az idegenforgalmi helyekre kalauzolja az olva­sót, hanem ásatásokra, kuta­tóintézetekbe, az ősember fes­tett barlangjaiba vagy az antik világ műemlékeihez vezet el. Közben pedig bemutatja a ré­gészet módszereit és élményei során közvetlen bepillantást enged egy mindenki számára érdekes tudományba: az ős­emberkutatásba, írhat-e kutató mosolyogva könyvet saját tudományáról, mindennapi munkájáról? Úgy látszik, igen. Stockholm híres múzeumaiban, németországi ásatások közben, ázsiai utakon derűsen beszél komoly, el­gondolkoztató kérdésekről. GONDOLAT

Next