Gerner József (szerk.): Tudomány és emberiség. Tanulmányok (Budapest, 1985)

Tudomány és emberiség - az emberiség tudománya. Illik ez a szójáték ha nem is a kötetünkre, de legalábbis a válogatá­sunk alapját képező sorozatra. Moszk­vában a Znyanyije Kiadó hasonló cím­mel évente megjelentet egy kötetet egy akadémikusokból álló szerkesztő bi­zottság közreműködésével, mely soro­zat célja: közérthető formában számot adni a tudomány fontosabb területei­nek legújabb eredményeiről. Kötetünk e sorozat 1977 és 1983 között megjelent anyagából készült válogatás; arra törekedtünk, hogy az anyag sok­színű legyen, az arányokból semmiképp nem lehet következtetni az egyes tu­dományterületek adott időszakbeli fej­lődésének mértékére. A könyv témakö­rökbe csoportosítva a világ élenjáró tu­dósainak tollából ad ízelítőt az orvos­­tudomány, a pszichológia, a környezet­­védelem, a néprajz, a fizika, a csillagá­szat, a biokémia stb. módszereiről, a kutatás irányairól, problémáiról, ered­ményeiről.

Next