Hahn István: Az időszámítás története - Gondolattár 2. (Budapest, 1960)

Háhn István: AZ IDŐSZÁMÍTÁS TÖRTÉNETE E kis kötet az időszá­mítás kialakulását köz­érthetően, de ugyanakkor tudományos színvonalon ismerteti a nagyközön­séggel. Hahn István, a szerző, az első részben azokat a csillagászati tudnivalókat tárgyalja, amelyek isme­rete elkerülhetetlen a nap­tár kialakulásának megér­téséhez. A második rész a kronológiai beosztások és számítások alapjaival foglalkozik, a harmadik pedig az ókori kronoló­giai számításokkal ismer­teti meg az olvasót. Hasznos, érdekes, sok ismeretet adó kis köny­vecskét juttatunk el e fel­dolgozással a Gondolattár sorozat olvasóihoz. GONDOLAT

Next