Halász László - Marton L. Magda (szerk.): Típustanok és személyiségvonások (Budapest, 1978)

Típustanok és személyiségvonások Szerkesztette: HALÁSZ LÁSZLÓ-MARTON L. MAGDA Tanulmánykötetünk összeállítói a pszichológia­történet izgalmas területére irányítják az olvasó figyelmét: az emberi típusokat, a személyiség állandónak tekintett vonásait elemző és feltáró tudósok alapvető műveire. Időszerű feladatra vállalkoztak a szerzők, mert nap mint nap használjuk a szakszempontból túlhaladottnak ítélt ön- és emberismeretre vonatkozó tipológiai, személyiség-lélektani be­sorolásokat, jelzőket. Ezek értékéről, szükséges korrekcióikról tájékoztatnak a döntő többségé­ben magyar nyelven eddig nem hozzáférhető munkák. Kötetünkben szerepel - többek között - Kretschmer és Sheldon sok bírálatot kapott alkati típustana, Pavlov és Nyebilicin egy-egy tanulmánya a biológiai folyamatok műszeres vizsgálatairól. Alapvetőek Jaensch és Jung típus­elemzései, Eysenck és Gray funkcionális pszi­chológiai irányzatot képviselő írásai. A Cattel­­szemelvények a faktoranalízis alkalmazását is­mertetik. Az igen színvonalas bevezető tanulmány össze­foglalja, értékeli és bírálja a típustanok és a személyiségkutatás terén végzett kísérleti vizsgálatokat. Gondolat

Next

/
Oldalképek
Tartalom