Hankiss Elemér: A régi Anglia hétköznapjai. Válogatás a"The Spectator" című egykorú folyóirat anyagából - Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom (Budapest, 1968)

A RÉGI ANGLIA HÉTKZÖNAPJAI Az Európai antológia soro­zat angol ciklusának ez a kötete annak a két évszáza­dos küzdelemnek zárósza­­kaszát mutatja be, melynek során Angliában a közép­kori, feudális rendet az új, polgári gazdasági-társadal­mi rend váltotta föl. E kö­tet, az első angol irodalmi folyóiratból, a híres Spec­­tatorból válogatott szemel­vényekkel azt az időszakot teszi elevenné, amelyben a polgárság még épp hogy csak átvette a hatalmat, s hozzáfog, hogy felépítse az új társadalmat, az új élet­formát, az új erkölcsi-szel­lemi világképet. A Spectator két szerkesztője és szerzője, Joseph Addison és Richard Steele, már-már a nagy an­gol rengényírók, a Fielding­­ek, Sterne-ök, Dickensek humorával és virtuóz írni­­tudásával rajzol színes és mozgalmas képet az angol történelem e fordulópont­járól. GONDOLAT

Next