Hárs Ernő: A nemzetközi szervezetek világa (Budapest, 1982)

ENSZ, FAO, UNESCO, UNICEF, NATO, EFTA ki nem találkozik szinte naponta az újságok hasábjain, a rádió és televízió híreiben ilyen és hasonló nevekkel. Tudjuk-e vajon, hogy ezek a rövidítések mit takar­nak? És ha igen, tudunk-e valamit azokról a szervezetekről, amelyek e neveket viselik? Tudjuk-e, hogy mikor és mi célból alakultak, milyen a szervezeti felépítésük, milyen tevé­kenységet folytatnak, hogyan illesz­kednek bele a nemzetközi szerveze­tek nagy családjába? A modern értelemben vett nemzet­közi szervezkedés a múlt század má­sodik felében vette kezdetét. Azóta egyre-másra alakulnak a különböző hatósugarú, fontosságú, nagyságú politikai, gazdasági, társadalmi, tudo­mányos, szakmai stb. szervezetek. Számuk annyira megduzzadt, hogy ma már külön hivatal foglalkozik nyilvántartásukkal. Ebben a szövevényes, szerteágazó világban kívánja olvasóit eligazítani

Next