Hering, Elisabeth: Az írás rejtélye (Budapest, 1966)

Ára: 20,— Ft Elisabeth Hering: AZ ÍRÁS REJTÉLYE Valamennyiünkben felvetődött már nem is egyszer a kérdés: ho­gyan is keletkezett az ábécé, miért is írtak különböző korokban más­féleképpen az emberek, s azon is elgondolkoztunk: miért léteznek ma is különböző írásmódok? Hallottunk hieroglifákról, ék­írásról, a Husvét-szigeti rongo­­rongo írásról, runa-jelekről, meg­csodáltuk fejcsóválva a kínai és a japán festői írásjeleket, de vajon tudjuk-e pontosan: hogyan kelet­kezett sok-sok évezreddel ezelőtt az emberi kultúra és tudomány hordozója, régmúlt események, katasztrófák megörökítője: az írás. Elisabeth Hering ezeknek az izgalmas és sokszor rejtélyes kér­déseknek a kinyomozásába vonja be az olvasót. A rejtélyek megol­dása nem egyszer véletlenen mú­lott, másszor sok évtizedes kuta­tó munkát követelt. E kötetben az olvasó a történeti oknyomozá­son kívül izgalmakban bővelkedő vállalkozások útját is nyomon kö­vetheti: eljutunk a Húsvét-szige­­tekre, bepillantást nyerünk a kö­zépkori kolostorok világába, be­hatolunk a kutatókkal együtt Yu­­katán és Mexikó őserdeinek kő­rengetegébe, s pontos képet kapunk arról, hogyan is írunk napjainkban. Akit érdekelnek a „tudományos kalandok”, a titkos írások, a meg­fej thetet lennek tűnő rejtélyek és rejtvények, az bizonyára érdeklő­déssel veszi kezébe ezt a kötetet, s szórakozva hasznos ismeretek birtokába jut. Kötetünket számos magyarázó rajz és képmelléklet egészíti ki. GONDOLAT KIVEZETVE; 2ЛI в p? 23

Next