Hermann Zsuzsanna: Cesare Borgia (Budapest, 1969)

.A. reneszánsz korának kétségtelenül Cesare Borgia az egyik legismertebb és legrejtélyesebb alakja. Jelleme, szándé­kai, tettei körül még ma, évszázadok múltán is vita folyik. Ki volt Cesare Borgia? Ügyes politikus, aki tetteit meghatározott politikai cél érdekében követte el? Vagy gátlástalan és perverz bűnöző, aki meggyilkolta bátyját, sógo­rát és sok más embert, vérfertőző vi­­szbnyt folytatott húgával, és kizárólag gátlástalanságának köszönhette politikai sikereit? A szerző, miközben Cesare Borgia életének fordulatait ismerteti, hangsú­lyozza, hogy nem kivételes jelenség, és módszerei, eszközei sem különböznek azoktól, amelyeket Itália más fejedelmei, zsarnokai alkalmaztak. De Cesare Bor­gia tetteinek sajátos színezetet adott, hogy VI. Sándor pápa fiaként, a pápa anyagi és erkölcsi támogatásával, pápai hadsereg élén követte el tetteit. Így pályája, cselszövésekben és gyilkossá­gokban gazdag karrierje nemcsak a ko­rabeli Itália, hanem a korabeli pápaság helyzetét is jellemzi. GONDOLAT

Next