Heym, Stefan: Lassalle (Budapest, 1977)

. Bármilyen volt is Las salle máskülönben, egyénileg, irodal­mi, tudományos szempontból, de politikai tekintetben kétség­kívül az egyik legjelentékenyebb fickó volt Né met országban. Számunkra a jelenben nagyon bizonytalan barát volt, a jövő­ben meglehetősen biztos, hogy ellenségünk lett volna, de mind­egy, mégis súlyosan érinti az embert, amikor látja, hogyan te­szi tönkre Németország a leg­szélső párt minden valamelyest rátermett emberét. Micsoda uj­jongásbán törnek ki majd a gyá­rosok és a Haladó Párt-i disz­nók, hiszen magában Németor­szágban Lassalle volt az egyet­len, akitől féltek.

Next