Holecek, Jaroslav: Csendes vadászat. Cserkészés fényképezőgéppel (Budapest, 1973)

Ami a vadásznak fegyver, Jaroslav Holeceknek az a fény­képezőgép. Fényképezni a szabad természetben! — ez lett a szerző szenvedélye, s egész életét ennek a szen­vedélynek szentelte. Minden erejét egyetlen célra össz­pontosította, arra, hogy újabb és újabb ismereteket sze­rezzen az állatok viselkedéséről, hogy ritka, és nem min­dennapi felvételeket készíthessen. Ez a szenvedélye meg­követelte, hogy hetekig vagy hónapokig, de néha évekig várja a pillanatot, amikor végre megjelenik előtte a hőn óhajtott „zsákmány”. Ebben a könyvében Jaroslav Holecek az utóbbi évek fáradságos munkájának eredményét adja közre: 232 fel­vételt. E felvételek mindegyike idegölő belső feszült­ség, sok-sok bizonytalanság, csalódás és őszinte öröm közepette született meg. Holeceknek egyéni stílusa van. Egyetlen képéről sem mondhatjuk, hogy hatásvadászó állatportré lenne; nem, ezek a felvételek képben rög­zített múló pillanatok, meggyőző dokumentumok, ame­lyeket igazán csak a természet ismerője tud értékelni, aki jól tudja, hogy az egyes képek mögött a felvétel készítőjének lankadatlan kitartása rejtőzik. De a szerző lelkesedése, amelyet saját munkája iránt érez, lebilin­­cselően hat az olvasóra is. A kísérőszövegben Jaroslav Holecek könnyed, közvet­len hangon számol be élményeiről, cserkészéseiről. A kicsiny események, amelyeket elmesél, meggyőzően mutatják, mennyire szereti a természetet és milyen izzó szenvedélye a fényképezés. Ez a könyv sok újat és izgal­masat mond el a természet minden barátjának, de nem­csak nekik, hanem mindazoknak, akiket érdekel az erdő és mező élete.

Next