Hollós Róbertné - Kaposi Edit - Karcsai Kulcsár István et al.: Műkedvelés, művelődés. Tanácsadó művészeti együttesek vezetői számára (Budapest, 1963)

MÜKEDVELÉS MŰVELŐDÉS A kézikönyv a kultúrotthon­­vezetők és szakkörök vezetői számára készült. Azokat a módszertani tapasztalatokat adja közre, amelyeket a Nép­művelési Intézet, munkatársai (a könyv írói) előadói mun­kásságuk, országos kőrútjaik során a különböző kulturális szakágakban szereztek, illető­leg amelyek a legjobban be­váltak. Fejezetei felölelik a színjátszás, a bábjáték, a tánc­­együttesek, az énekkarok, a képzőművészeti csoportok, a fotókörök és az amatőr fiime­zők szakköri munkáját. A kö­tetet függelék egészíti ki, amelyben az érdeklődő talál bibliográfiát és útbaigazítást műsoranyagok, jelmezek, fil­mek stb. beszerzésére. GONDOLAT KIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom