Hume, David: Értekezés az emberi természetről - Etikai gondolkodók (Budapest, 1976)

Az ETIKAI GONDOLKODÓK című 15 kötetes sorozatunkban Da­vid Hume főművét s egyben a felvi­lágosodás egyik legmaradandóbb filozófiai művét nyújtjuk át az olva­sónak. A francia felvilágosodás er­kölcsfilozófiái vitáit tartalmazó, már megjelent kötettel és a XVIII. száza­di brit erkölcsbölcselet reprezentatív alkotásait egybegyűjtő készülő anto­lógiával, valamint Hume Érteke­zésének átfogó és nagyszabású kép bontakozik ki az etikai gondolkodás egyik legfontosabb korszakáról. Hume könyve azonban nemcsak etika, hanem általános filozófiai el­mélet is, amely az emberi tudás és szenvedélyek magyarázatától jut el erkölcsi magatartásunk értelmezé­séig. Kötetünk érdekessége, hogy egy kiadásban a világon először tar­talmazza Hume művének teljes anyagát, többek között az első két kötet Hume által készített kivonatát is. Az Értekezés az emberi termé­szetről szerzője halálának 200. év­fordulóján jelenik meg. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom