Infeld, Leopold: Akit az istenek szeretnek (Budapest, 1976)

L. Infeld lengyel fizikus és matematikus Evariste Galois-nak, a modern algebra egyik úttörőjének életét és munkásságát írta meg e regényben. Szinte hihetetlen, de igaz történet ez. Napóleon korában szüle­tik egy fiú, aki annak a tudományos Párizsnak a legjobb tradíciói között nevelkedik, amelynek Lagrange, Monge, Laplace, Cau­chy voltak a nagyjai. Rövid élete hősiesség és tragédia. Magatar­tása szinte kihívó. Nagyszerű matematikai képességekkel ren­delkezik. Professzorai üldözik - diáktársai semmibe veszik. Ki­zárják az iskolából, mert harcos republikánus. Gyűlöli Lajos Fülöpöt és rendszerét. Kétszer is börtönbe kerül. A 21 éves ifjú hányatott élete egy lealázó szerelmi ügy miatt kiprovokált pár­bajban végződik; a párbaj előtti 13 órában megírt tudományos végrendelete minden idők egyik legnagyobb matematikusává tette. Korszakalkotó felfedezéseinek elismerését nemérhette meg, életében semmi elismerésben sem részesült. Galois életrajzán átszövődik a XIX. századi Franciaország - Franciaország Napóleon bukása után a Bourbonok alatt; az 1830-as forradalom kavargó napjai, melynek Galois oly tragikus részese volt. Galois élete talán a legmegrenditőbb a matematikusok történe­tében. A szerző egyszerűen és drámaian, az összes rendelkezésre álló történelmi dokumentumok gondos áttanulmányozása alap­ján írta meg regényét. Galois-t, amikor meghalt, csak lángoló republikánusnak ismerték, aki szerette hazáját és a szabadságot, aki gyűlölte az elnyomást és harcolt ellene. Galois élete végén már csak matematikai tudásával akart magának halhatatlanságot kivívni. Infeld kiválóan mutatja be, hogy Galois a matematikus és Galois a forradalmár - egy ember. GONDOLAT 37.- Ft

Next