Ingstad, Helge: Vikingek az Újvilágban. Normann település felfedezése Észak-Amerikában (Budapest, 1972)

Helge Ingstad VIKINGEK AZ ÚJVILÁGBAN Ősi skandináv sagák és régi tér­képek alapján ismeretes, hogy nem Kolumbusz és kortársai vol­tak az első európaiak, akik Ame­rika földjére léptek, hanem vagy fél évezreddel megelőzték őket a vikingek. Ezek az északi hajósok — a mai skandinávok ősei — az л 1000. év táján szálltak partra Amerikában, az irodalmi forrá­sok szerint több csoportban, és egy időre le is telepedtek ott. A vikingek amerikai útjairól igen sok tudományos dolgozat és népszerű ismertetés jelent meg, de az az igazság, hogy a legutóbbi időkig nem találtak amerikai föl­dön olyan tárgyi emlékeket,ame­lyek kétségtelenül a vikingektől származtak volna. Csak feltevé­sek születtek arról, hogy Észak- Amerika keleti partvidékének melyik részén lehetett a legen­dás Vinland, ahol — a sagák sze­rint— a vikingek megtelepedtek. Ennek a problémának a meg­oldásán fáradozott több mint egy évtizedig^Helge Ingstad, világ­szerte ismert norvég utazó és író. Könyvében elmondja annak az öt régészeti expedíciónak a történetét, amelyet 1960 és 1964 között vezetett Észak-Amerika keleti partvidékére és Új-Fund­­landra. Művének norvég kiadása

Next