Jánossy Lajos: Relativitáselmélet és fizikai valóság. 3. kiadás (Budapest, 1969)

„Meggyőződésem szerint a relati­vitáselmélet azzal kelt közérdeklő­dést, hogy a régi, mindennapi gon­dolkodásmóddal való szakításra hív fel, mondván, hogy a valóság egészen más. Ez az, ami annyira feltüzelte a kedélyeket. Különösen nagy hatással volt az emberekre az a körülmény, hogy a megszokottal való szakításra nem költő, sem vala­mely romantikus filozófus szólí­tott fel, hanem természettudós, akinek állítása szerint pontos labo­ratóriumi mérések bizonyítják, hogy fogalmaink helytelenek, hogy a világ egészen más, mint amilyen­nek látszik, és hogy mi bele va-GONDOLAT

Next