Janovszkaja, M. Islamovna: Pasteur (Budapest, 1963)

M. Janovszkaja: PASTEUR A nagy francia biológus és vegyész neve elsősorban a „paszitőrözéssel” és a veszett­ség elleni szérum felfedezésé­vel kapcsolódott össze. Élet­műve azonban ennél jóval többet foglal magában. Pas­teur a sztereokémia egyik első művelője, azé a tudományágé, amely a kémiai anyagokat a térben igyekszik vizsgálni és ábrázolni. Foglalkozott a se­lyemhernyók betegségeivel, az erjedés kérdésével, különféle fertőző betegségekkel, ö volt a mi Semmelweisünkkel együtt az antiszepszis bevezetésének egyik úttörője, s egy új tudo­mányág, a bakteriológia meg­teremtője. Janovszkaja érdekes könyve végigvezeti az olvasót Pasteur életének minden fontosabb fe­jezetén. Inkább regényes élet­rajz, mint sziakbiológia, ennek ellenére elolvasása nemcsak szórakoztatja, hanem tanítja is az olvasót. GONDOLAT

Next