Kantor, Iszaj Lvovics - Szolodovnyikov, Alexandr Szamuilovics: Hiperkomplex számok (Budapest, 1985)

Next