Keresztényi József: Az olimpiák története. Olümpiától Montrealig (Budapest, 1976)

Keresztényi József: Az olimpiák tör­ténete első kiadásának sajtóvissz­hangjából : „Igényes és tudományos szempont­ból is figyelemreméltó könyvet adott ki a Gondolat Kiadó. Dr. Keresztényi József »Az olimpiák története Olümpiától Mexikóig« cí­mű műve remek olvasmány mind­azoknak, akik szeretik a sportot.” (Magyar Ifjúság) „Részletesen tájékoztat a régi és új­kori olimpiákon megszületett sport­teljesítményekről és azoknak gyak­ran drámai lefolyásáról. A rajzokkal és fényképekkel illusztrált könyv élvezettel és haszonnal forgatható különösen most, az idei olimpia piros betűs napjaiban.” (Ifjúsági Magazin) „Érdeme a könyvnek, hogy a szerző nagy gondot fordított a sportnak az irodalommal és a képzőművészetek­kel való kapcsolatára. Számos olyan illusztráció és kép található benne, amely először jelenik meg hazánk­ban.” (Magyar Nemzet) „Az olimpia történetkutatóinak so­rában már korábbi munkásságáért nemzetközi tekintélyt szerzett magá­nak Keresztényi József, aki a tudós kutató és érzelemgazdag irodalmár avatott tollával nyúlt ahhoz a témá­hoz, amely hazánkban és külföldön is sokak fantáziáját hozta mozgás­ba.” (Sportvezető)

Next