Keresztényi József: Az olimpiák története. Olümpiától Moszkváig (Budapest, 1980)

Negyedszer jelenik meg Kereszté­nyi József sikeres könyve, amely­ben az olvasó összefoglalóan meg­találja az olimpiára vonatkozó leg­fontosabb tudnivalókat. Az ókori és újkori játékok kialakulása és története mellett ismerteti az újko­ri olimpiák rendjét, szervezésük, le­bonyolításuk módját, szervező tes­­tületüket, közli az olimpiai győz­tesek eredménylistáját az első új­kori olimpiától, és külön a magyar bajnokok, valamint a magyar he­lyezettek névsorát, végezetül a té­makör bibliográfiáját. - Az előző kiadás kibővült az 1976-os nyári és az 1980-as téli olimpia adataival, a Magyar Olimpiai Bizottság új szer­vezeti szabályzatával, a magyar olimpiai bajnokok életrajzi kis­­lexikonával és arcképcsarnokával. - Az illusztrációs anyag önmagá­ban is átfogó képet ad az olimpiák történetéről.

Next