Kiss Lajos: A szegény emberek élete - A magyar néprajz klasszikusai (Budapest, 1981)

A Szegény ember élete és a Szegény asszony élete (előbbi 1939-ben, utóbbi 1943-ban jelent meg elő­ször) c. műveket tartalmazza ez a két kötet. Szerzője a hódmező­vásárhelyi szegény ember és szegény asszony életén keresztül valójában az egész dél-alföldi szegényparasztság mindennapi életét, sorsát, műveltségének leg­jellemzőbb vonásait örökíti meg. Kiss Lajosnak e két műve — egyéb írásaihoz hasonlóan — eltér a szokásos leíró néprajzi munkák­tól, vagyis nem a paraszti élet (használati tárgyak, jeles napok stb.) részleteit adja, hanem azt a teljes sorsot, amely a parasztság akkori gazdasági és társadalmi életét jellemezte. E kötet tehát amellett, hogy néprajz a szó leg­mélyebb értelmében, szépiroda­lom is: a szerző regényt mond, elbeszél. A két mű összevontan 1955- ben jelent meg először. Új kiadá­sával a szerző születésének száza­dik évfordulójára emlékezünk. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom